دوشنبه, 27 آبان,1398 - سه شنبه, 28 آبان,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل سنتی یه تا خور و بيابانك

شهر خوروبیابانک، روستای بیاضه، ابتدای جاده یزد، هتل سنتی یه تا
2,000,000 ریال
تا 5% تخفیف

1,900,000 ریال

نقشه هتل یه تا

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 5% تخفیف 2,000,000 ریال 1,900,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 6% تخفیف 2,300,000 ریال 2,170,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 7% تخفیف 2,950,000 ریال 2,760,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 8% تخفیف 3,600,000 ریال 3,340,000 ریال